071003 Νικ Νίνος κείμενο για την ανάγκη παρέμβασης-αποκατάστασης στην παιδική χαρά Τρία Μοναστήρια 
Wednesday, October 3, 2007, 01:54 - Οικισμοί του δήμου μας
ΟΙ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝ!

«φωνή» διαμαρτυρίας από τα Τρία Μοναστήρια


του κ Νίκου Νίνου δημοτικού συμβούλου ,επικεφαλής της μειοψηφίας στον δήμο Ρεθύμνου

Πολλές φορές έχουμε πεί, ότι οφείλουμε να υπηρετούμε την πόλη μας, με όλες μας τις δυνάμεις!
Μια ιδιαίτερα ,και πρόσθετη, ευαισθησία μας ,την οφείλουμε προς τα παιδιά της πόλης μας.
Πλησιέστατα στην πόλη μας, βρίσκεται ο οικισμός Τρία Μοναστήρια, ο οποίος πλέον έχει πυκνοκατοικηθεί και έχει αυξημένες ανάγκες.
Στο πλαίσιο ενός πλήρους οδοιπορικού μας στους οικισμούς και στις γειτονιές του δήμου μας, ξεκινούμε ,από τον πλησιέστερο οικισμό μας , τα Τρία Μοναστήρια.
Ο οικισμός έχει «προσφέρει» στην πόλη μας μια πολύχρονη ανοχή φιλοξενίας του σκουπιδότοπου, και [εκτός των οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων του] δικαιούται αντισταθμιστικά οφέλη, πού σημαίνει έργα και ενδιαφέρον, για να απαλυνθεί η επιβάρυνση που υπέστη[και υφίσ ταται, αφού είναι γνωστό ,πως ένας σκουπιδότοπος ενοχλεί ,επί πολλά χρόνια ,ακόμη, μετά το κλείσιμο του] από τον σκουπιδότοπο.
Όμως ,εκτός του έργου ανακατασκευής του οδοστρώματος του κύριου δρόμου που τον διατρέχει[ του παληού Αγιοβασιλειώτικου δρόμου] ,την οποία εμείς κάναμε προ δεκαετίας περίπου,[ και «ακούσαμε», τότε, τόσες επιπλήξεις και κατηγορίες( διότι ξοδέψαμε σημαντικό κονδύλι, για ένα δρόμο!) ,στο τότε δημ συμβούλιο!], κανένα έργο ,καμμιά φροντίδα δεν υπήρξαν από πλευράς δήμου.
Η ανάπλαση του σκουπιδότοπου, η οποία περιείχετο στην εργολαβία του νέου χυτα Μαρουλά, δεν έγινε ποτέ !
Η μόνη «παρουσία» του δήμου, είναι μερικά [μονοψήφια] δενδράκια στην χωματερή, και ένας εγκαταλελειμμένος{ και επικίνδυνος για την ασφάλεια των παιδιών!} παιχνιδότοπος, που στην ρεθυμνοδημοτική «γλώσσα» ονομάζεται ,παιδική χαρά!
Βέβαια ,να το σημειώσουμε ,δεν ακούσθηκε καμιά διαμαρτυρία, δεν υποβλήθηκε κανένα έγγραφο, και πιθανώς ο οικισμός να μην έχει προβλήματα!
Θεωρούμε ,ότι οι συμπολίτες κάτοικοι του οικισμού ,[και βεβαίως το ίδιο πιστεύουμε για όλους τους οικισμούς μας και για όλες τις συνοικίες του δήμου μας],πρέπει να ιδρύσουν ένα φορέα ,στον οποίο να συζητούν και να αποφασίζουν τα θέματα του οικισμού, και ο οποίος να τα προωθεί και να τα παρακολουθεί για την υλοποίηση των αποφάσεων.
Εμείς ,από την προεκλογική επίσκεψη στον οικισμό, έχουμε σημειώσει το αίτημα για ανάπλαση της χωματερής, στην οποία μπορούν να χωρέσουν μια σειρά από παραμέτρους ,οι οποίες θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής.
Επομένως, πρέπει να τεθεί ,και θα το θέσουμε, η ανάγκη για ανάπλαση-αξιοποίηση της παληάς χωματερής των Τριών Μοναστηριών.
Βεβαίως και τίθεται το οικονομικό θέμα για την υλοποίηση μιας τέτοιας πρότασης, όμως υπάρχουν δυνατότητες και οφείλουμε να τις συζητή σουμε και να συναποφασίσουμε.
Από κάπου ,κάποια στιγμή ,πρέπει να ξεκινήσουμε , και αν ξεκινήσουμε κάποια στιγμή ,χρονικά κοντύτερα ή μακρύτερα, θα έχουμε αποτελέσμα τα, ενώ αν δεν ξεκινήσουμε ,δεν υπάρχει ελπίδα αποτελεσμάτων.
Σήμερα ,στον χώρο του παληού σκουπιδότοπου ,υπάρχει { όμως, με ερωτηματικό!} μια παιδική χαρά , για τα παιδιά του οικισμού.
Εχουμε την εντύπωση ,πως αυτόν τον χώρο αποκλείεται ,επί πολύ καιρό, να τον έχει επισκεφθεί ενήλικας συμπολίτης ή υπηρεσιακός παράγοντας, διότι αν τον είχε επισκεφθεί ,δεν θα υπήρχε η κατάσταση που υπάρχει!
Μιλούμε για 4 όργανα [ σε καλή κατάσταση] , «πνιγμένα» μέσα στα χόρτα, με κίνδυνο τα παιδιά να μπερδέψουν, να πέσουν και να χτυπήσουν!
Μιλούμε για 4 στύλους φωτιστικών ,τον εξής 1 [που έχει λάμπα], τον άλλο που έχει μείνει «ακέφαλος»{χωρίς λάμπα}, τον τρίτο που έχει σπάσει και το κομμάτι που έχει μείνει όρθιο [περίπου 60 εκατοστά] να αποτελεί κίνδυνο για τα μικρά παιδιά, και τον τέταρτο που έχει «ξεριζζωθεί» να έχει αφήσει μια τρύπα με τα καλώδια του ρεύματος τυλιγμένα με μονωτική ταινεία.
Μιλούμε για ένα πίνακα του ρεύματος χωρίς κάλυμμα και ελεύθερης-επικίνδυνης εξωτερικής χειρονομίας ,με ό,τι αυτός ο κίνδυνος να σημαίνει όταν πρόκειται για μικρά παιδιά.
Μιλούμε για ακαθαρσίες ζώων, πάνω στις οποίες μπορεί να πέσουν τα παιδιά ,με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει ,από απόψεως υγείας!
Η επιφάνεια του χώρου ,που έχει περιφραχθεί με πλέγμα, δεν είναι μεγάλη.
Επειδή η υπάρχουσα κατάσταση ,από την μια δεν μας τιμά ,σαν [μητροπολιτικό] δήμο, από την άλλη εγκυμονεί κινδύνους για τα παιδιά,
προτείνουμε τα εξής.
α/ Σήμερα κιόλας ,συνεργείο του δήμου να καθαρίσει τον χώρο ,από χόρτα, από ακαθαρσίες ζώων και από σκουπίδια!
β/ «Χθές» κιόλας, συνεργείο του δήμου, να επιθεωρήσει τα ηλεκτρολο γικά στοιχεία, και να τα καταστήσει απολύτως ακίνδυνα για τα παιδιά!
γ/ Αμέσως ,να αποκατασταθούν οι στύλοι φωτισμού, και να αποκατα σταθεί ο πλήρης φωτισμός του χώρου!
δ/ Αμέσως ,να μεταφερθεί και να στρωθεί ψιλό χαλίκι , σε όλη την επιφάνεια του περιφραγμένου χώρου.
ε/ Να αναδιαταχθούν τα όργανα της παιδικής χαράς, και να διαμορφω θεί χώρος για μπασκέτες – ποδόσφαιρο.
Οσον αφορά στο οικονομικό μέρος της όλης παρέμβασης, θεωρούμε , ότι οι άνω εργασίες (α) ,(β), (γ), και (δ) μπορούν να γίνουν από τα δημοτικά συνεργεία, και δεν έχουν κανένα σοβαρό κόστος.
Για την παρέμβαση ( ε ) ,θέλουμε μελέτη-κόστος από την υπηρεσία, και το κόστος,[ αν ο δήμος δηλώσει αδύναμος], θα καλυφθεί από χορηγό με την αντιπαροχή διαφημιστικής πινακίδας επί της πρόσοψης της περίφ ραξης!
Το αμέσως απαραίτητο είναι να καθαρίσει και να αποκατασταθεί ο χώρος, και αυτό μπορεί και πρέπει να γίνει από τον δήμο, άμεσα!
Την προσθήκη του γηπέδου ,θα την δούμε, αμέσως μετά ,και θα την περπατήσουμε, όλοι μαζί!
Το παρόν κείμενο συνοδεύεται από μερικές φωτογραφίες , «για του λόγου το αληθές»!
Περιμένουμε τις ενέργειες της δημοτικής αρχής.

www.dimotiki-kinisi.gr e-mail ninos@dimotiki-kinisi.gr


02/107200712:2.071001 Νικ Νίνος, προγραμματικό κείμενο, τουρισμός και φοιτητές στηρίζουν την τοπική οικονομία! 
Saturday, September 29, 2007, 14:42 - Οικισμοί του δήμου μας
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Του κ Νίκου Νίνου ,δημοτικού συμβούλου δήμου Ρεθύμνου

Δεν είναι πολα χρονια πισω οι εποχες που η πολη μας ειχε το γνωστο προσωνυμιο
του « παντερμου Ρεθεμνους» , το οποιο απεδιδε τις δυσκολιες που αντιμετωπιζε η συντριπτικη πλειοψηφια των Ρεθεμνιωτων, για την επιβιωση τους.
Ηταν οι εποχες που με το λιγο λαδακι που παρηγαγαν , οι περισσοτερες οικογενειες περιμεναν να καλυψουν τις πιεστικες αναγκες τους.
Τα τελευταια χρονια τα πραγματα εχουν βελτιωθει ουσιαστικα, αφου από την μια πλευρα οι χιλιαδες φοιτητες που φοιτουν στις ανωτερες και ανωτατες σχολες που λειτουργουν στην πολη μας, δινουν χειμωνα-καλοκαιρι οικονομικη δυναμι , και αποφερουν οικονομικη αναπτυξη στον τοπο μας., και από την άλλη πλευρα οι χιλια-
δες ξενοι και ημεδαποι καλοκαιρινοι [και γιατι όχι να συνεχισουν και σαν χειμωνιατι
κοι] επισκεπτες της πολης μας αποφερουν τα ιδια ωφελη.
Παραλληλα η παραγωγη του λαδιου ,που συνεχιζεται, από πλευρας τιμων εχει παρει τον κατηφορο και το μελλον [με την διακοπη των επιδοτησεων] είναι ακομα δυσκο-
λωτερο
Ετσι η τοπικη οικονομια φαινεται να στηριζεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ σχεδον, στους δυο τομεις που προανεφερα, δηλ τα εκπαιδευτικα ιδρυματα [Πανεπιστημιο και ΤΕΙ] και τον Τουρισμο.
Είναι συνεπως αυτονοητο, ότι ΟΦΕΙΛΟΥΝ οι τοπικοι παραγοντες να πραττουν και να σχεδιαζουν συμβατα προς την σωστη, αναπτυξιακη και ακωλυτη λειτουργια των δυο αυτων στηριγματων της τοπικης αναπτυξης. Ετσι θα βελτιωθουν τα μεγεθη [ποιοτικα και ποσοτικα], και θα διασφαλισθει η θετικη πορεια της τοπικης οικονομιας
Η « δημοτικη κινηση »πολιτων του Ρεθυμνου , με επι κεφαλης υποψηφιο δημαρχο τον κ Νικ Νινο, εχει στο προγραμμα της ουσιαστικες θεσεις που διασφαλιζουν και προαγαγουν την αναπτυξιακη πορεια της πολης , και μεσα από την σωστη δημοτικη παρουσια στις παραμετρους που αφορουν στα ανωτερω τεθεντα δυο στηριγματα της τοπικης μας οικονομιας..
Απλα, για συγκριση, αναφερομαστε στα γραπτα κειμενα, στις απειλες κλπ που εκτοξευθηκαν κατά του Πανεπιστημιου και απο πλευρας Νομαρχιας και από πλευρας Δημου, σε ένα προεκλογικο ανταγωνισμο τους, για το ποιος θα φανει αγριωτερος όταν …..διεκδικουσαν οικοπεδικο χωρο στου Γαλλου, για να κατασκευασουν αθλητικες εγκ/σεις..
Θυμουμαστε ολοι τι διαβασαν και ακουσαν « οι εχθροι της πολης» συκλητικοι , επειδη δεν ενεδωσαν στις πιεσεις των τοπικων αρχοντων. Και σιγουρα τουτες οι υβριστικες και απειλητικες πραξεις των δεν συντελουν στην καλη λειτουργια του ιδρυματος, ουτε στην πρεπουσα [και χρειαζουμενη, για την πολη] αυξηση του.
Επισης απλα ,για συγκριση, θα υπενθυμισουμε τα τεραστια λειτουργικα προβληματα για το ΤΕΙ Περιβολιων ,για τα οποια οι τοπικοι αρχοντες ΜΟΝΟ λογια και ανεκπλη- ρωτες υποσχεσεις εδιναν.
Απλα θα επισημειωσουμε το ,σοβαρωτατο, κτιριακο προβλημα του ΤΕΙ, που θα λυθει οριστικα μονο όταν τα Πειραματικα σχολεια πανε στην φυσικη τους θεση, δηλ στην Πανεπιστημιουπολη Γαλλο, και το οποιιο οι τοπικοι, ανταγωνιζομενοι σε λαικισμο, αρχοντες, εστελναν στην ματαιωση όταν πιεζαν για την παραχωρηση των πανεπιστημιακων οικοπεδων, αφου στον υπο απαιτηση χωρο είναι χωροθετημενα τα πειραματικα σχολεια. Και είναι ευκολονοητο πως νεες χωροθετησεις, μελετες κλπ απαιτουν χρονο, όταν το 3ο κοιν πλαισιο ηδη τρεχει και με τετοιες ενεργειες θα το χασουμε για τα πειραματικα σχολεια.


--- 2 ---
Απλα ,για συγκριση, θα αναφερθουμε στα ΧΡΟΝΙΑ και αλυτα προβληματα που φθειρουν κάθε χρονο το τουριστικο προιον, δηλ το κυκλοφοριακο, την ηχορυπανση, την ελλειψη καθαριοτητας,και την ελλειψη υποδομων [πεζοδρομιων, ραμπων, φωτισμου ,ναυαγοσωστικου, κλπ κλπ].
Ετσι κάθε χρονο διαπιστωνουμε μειωσεις, και συζητουμε για υπαιτιοτητες, αλλα ποτε δεν μιλησαμε για ευθυνες και υπευθυνους.
Οι θεσεις μας ως συνδιασμος, και το σχετικο προγραμμα μας εχει ως εξης.
1 / Θεωρουμε τους φοιτητες και τους επισκεπτες της πολης μας [ημεδαπους και αλλοδαπους] ,ως δημοτες της πολης, και ετσι θα τους σεβομαστε, και θα μεριμνουμε γι αυτους.
2 / Λογω της σοβαροτητας του τομεα [αφου αφορα την οικονομικη ευημερια του τοπου μας ], πρέπει να ορισουμε ένα αντιδημαρχο η δημ συμβουλο, ο οποιος θα παρακολουθει τις παραμετρους και θα δινει η θα εισηγειται λυσεις αμεσες, προγραμματισμενες και ουσιαστικες.
Προφανως ο εκπροσωπος μας αυτος θα βρισκεται σε συνεχη συνεργασια [για να σταματησουν επι τελους οι, αδειες περιεχομενου και αποτελεσματος ,συσκεψεις , που μονο δελτια τυπου βγαζουν…] , με ολους τους εμπλεκομενους φορεις , για κοινη πορεια και πραξεις.
Θα γινονται λιγωτερες κουβεντες και συσκεψεις και περισσοτερα εργα και πραξεις.
3 / Το ΤΕΙ Περιβολιων πρεπει να εξασφαλισει την μονιμη και οριστικη του στεγαση. Αυτή θα προκυψει όταν το πειραματικο σχολειο μεταφερθει στον φυσικο του χωρο, δηλ την Πανεπιστημιουπολη Γαλλου.
Οι τωρινες [μαλλον κενες αποτελεσματος, ως αντιθετες προς τον Νομο] δημοτικες υποσχεσεις για σιμεντοποιηση του πρασινου χωρου στην περιοχη των εγκαταστασε ων στα Περιβολια είναι λανθασμενες.,
Δύσκολα θα περπατησουν ,αφου αντικεινται στις αποφασεις αρμοδιων δικαστηριων, και απλως μεταδενουν την ασκουμενη σημερινη πιεση, για εξευρεση λυσης.
Εμεις αυτην την πορεια θα τηρησουμε πιεζοντας για την ανεγερση των κτιριων των πειραματικων σχολειων, εκει οπου εχουν χωροθετηθει και προμελετηθει, δηλ στου Γαλλου.
Στα μελλοντικα μας σχεδια είναι προφανως η αυξηση των σχολων του ΤΕΙ, όταν πλεον δεν θα υπαρχουν κτιριακα προβληματα.
4 / Το πανεπιστημιο στου Γαλλου εχει κτιριακα προβληματα για τις σημερινες του αναγκες.
Δυστυχως χαθηκε η χρηματοδοτηση των φοιτητικων ξενωνων, που θα ειχαν ολοκληρωθει σημερα, [για τον γνωστο λογο, του κακου χειρισμου του θεματος, που αφησε τον εργολαβο και την εργολαβια].
Εμεις θα συνεργασθουμε με τις πανεπιστημιακες αρχες και τους αρμοδιους κυβερνητι κους παραγοντες για χρηματοδοτηση των κτιριακων εγκ/σεων που απαιτουνται ,και
σταδιακα θα ζητησουμε την ιδρυση και νεων σχολων για την ολοκληρωση του Πανεπιστημιου Ρεθυμνου.
Ετσι θα αφησουμε τους αρμοδιους να διαχειρισθουν τα πανεπιστημιακα οικοπεδα, ώστε να μην υπαρξουν ποτε στο μελλον περιορισμοι ,λογω ελλειψης οικοπεδων για την πληρη αναπτυξη του Ιδρυματος.
5 / Ο ι φοιτητες μας, στα χρονια των σπουδων τους είναι δημοτες μας, και στην υπολοιπη ζωη τους, πρεπει να είναι πρεσβευτες διαφημισης της πολης μας.
-- 3 --
Συνεπως στον δημο πρεπει να βρουν όλα οσα και οι υπολοιποι δημοτες μας, την ιδια αγαπη και σεβασμο, και το ιδιο ενδιαφερον και την αγωνια μας.
Κάθε προβλημα τους θα βρισκει ευηκοο ους, και θα κατατιθεται σε θετικο τραπεζι, απ οπου θα αντιμετωπιζεται με ζεστο ενδιαφερον για λυση του.
Η μεταφορα τους στου Γαλλου, η διαμονη τους, η ψυχαγωγια τους, ο ελευθερος χρονος τους, η προοδος τους, και ολες οι λοιπες παραμετροι που τους αφορουν,
εχουν τον δημο [μεσω του αρμοδιου αντ/ρχου η δημ συμβουλου, και των υπηρεσιων του] θερμο φιλο και συμπαραστατη τους.
6 / Η καθαριοτητα της πολης, θα μελετηθει και θα υλοποιηθει σε υψηλα επιπεδα, ώστε να αποτελεσει κυριο χαρακτηριστικο της πολης μας, που αλλωστε είναι γνωστη η αρχοντια της.
Οφείλουμε να θέσουμε κανονες λειτουργιας, και παροχης υπηρεσιων ,που θα
αστυνομευθουν, για να εχουμε το επιθυμητο [και πρεπον] υψηλο επιπεδο καθαριοτητας.
Οι δαπανες καθαριοτητας είναι ανταποδοτικες.
Συνεπως θετοντας το επιπεδο καθαριοτητας, που απιζητουμε ,μπορουμε να καλυψουμε τις αντιστοιχες δαπανες..
Μια τουριστικη πολη πρεπει να εχει υψηλο επιπεδο καθαριοτητας.
Δεν επιτρεπεται καμμια δικαιολογια για το σημερινο αρνητικο επιπεδο που δειχνει, στην καθαριοτητα, η πολη μας.
Ο δημος μπορει να εχει οποιο προσωπικο χρειαζεται, αρκει εγκαιρως να ξερει τι χρειαζεται.
7 / Το κυκλοφοριακο χαος που πνιγει σημερα την πολη, είναι αδικαιολογητο, και οφειλεται αποκλειστικα και μονον στην ανικανοτητα του δημου να πραξει τα δεοντα.
Εμεις εχουμε προγραμμα και λυση για το κυκλοφοριακο, και θα επιτυχουμε ανεση κυκλοφοριας των τροχοφορων, και των πεζων,
Θα παρεμβουμε στα πλατη των [μονοδρομουμενων] δρομων, και θα επιτυχουμε πλατυτερα πεζοδρομια, φυτευσεις δενδρων κλπ που θα αποδωσουν μια εικονα ομορφωτερης πολης, στην πολη μας.
8 / Η φυτευση δενδρων και δημιουργια γενικωτερα εστιων πρασινου στην πολη μας, θα αποτελεσει σημαντικη μεριμνα του δημου, όπως την εχουμε διατυπωσει στο δημοσιευμενο προγραμμα μας για το πρασινο.
9 / Οι κοινοχρηστοι χωροι της πολης μας θα εχουν ολες τις παραμετρους των απαιτουμενων υποδομων για την ακωλυτη κυκλοφορια ολων των πολιτων.
Οι παραλιες μας θα εχουν τις απαραιτητες υποδομες ώστε να δικαιωνουν τις απαιτησεις των γαλαζιων σημαιων που εχει, αλλά και να είναι προσβάσιμες και χρηστικές και για άτομα με προβλήματα κινητικότητας κλπ.
Τα πεζοδρομια της πολης θα αντιμετωπισθουν και μετα την καταγραφη της υφισταμενης καταστασης ο δημος θα προχωρησει στην κατασκευη η ανακατασκευη [οπου είναι σε κακη κατασταση] τους , με δανειο που θα παρει και το οποιο θα ανακυκλωνεται από την εισπραξη των δαπανων , όπως οριζει ο Νομος, δηλ από τους παροδιους ιδιοκτητες.
10 / Η ηχορυπανση θα αντιμετωπισθει μεσα από νομοθετηση των παραμετρων λειτουργιας της μουσικης κλπ, και αυστηρη αστυνομευση στην συνεχεια.
Αλλωστε η δημοτικη αστυνομια, εντος των προσεχων μηνων, παιρνει πληρεις αρμοδιοτητες αστυνομευσης.
Από τα μετρα που θα υλοποιησουμε για την αντιμετωπιση του κυκλοφοριακου, θα μειωθει σημαντικωτατα η ηχορυπανση ενεκα των παραμετρων του κυκλοφοριακου.


-- 4 --
11 / Από την εφαρμογη του προγραμματος μας που εχουμε για την τονωση των οικισμων μας, θα προκυψουν σημαντικωτατες παραμετροι, που θα ενισχυσουν το
τουριστικο μας προιον.[παραδοσιακα επαγγελματα, τοπικη διατροφη,περιπατητικα μονοπατια, τοπικα ηθη και εθιμα , τοπικά μνημεία, κλπ ].
12 / Η πραγματικη, και οχι στα λογια και τις υποσχεσεις, συμμετοχη μας στις κοινες προσπαθειες για προαγωγη του τουρισμου στον τοπο μας[πχ διαφημιση, βελτιωση συγκοινωνιων και υποδομων κλπ] είναι βασικη μας υποσχεση.
13 / Τα τοπικα πολιτιστικα δρωμενα που ενδιαφερουν και αφορουν και τον τουριστικο τομεα, συμφωνα με το προγραμμα μας, θα υπαρξουν και θα προσφερονται, οργανωμενα ,ομως σε νεες πιο αποδοτικες βασεις.
Η δημοτικη μας κινηση, που μετεχει στις προσεχεις δημοτικες εκλογες στον δημο Ρεθυμνης,γνωριζει την σημασια που εχουν για το μελλον της πολης μας τα εκπαιδευτικα ιδρυματα που ηδη λειτουργουν, και ο τουριστικος τομεας.
Εμεις δεν θα ακολουθησουμε την λανθασμενη αντιμετωπιση που τηρηθηκε μεχρι σημερα, και που ωδηγησε σε ασχημες αντιπαραθεσεις με το Πανεπιστημιο, σε δυσ
κολη κατασταση το ΤΕΙ , σε αρνητικη και καθοδικη πορεια τον τουρισμο.
Εμεις θα εργασθουμε εποικοδομητικα για να κερδισουμε ότι χαθηκε μεχρι σημερα, και να βελτιωσουμε στον μεγιστο δυνατο βαθμο τις παραμετρους που συνθετουν τα δυο βασικα στηριγματα της τοπικης οικονομιας.
Εμεις γνωριζουμε ότι χωρις σωστη οικονομικη αναπτυξη, όλα κινδυνευουν να χαθουν…..

ΥΓ το παρόν κείμενο γράφτηκε προεκλογικά το 2002, όμως αποτελεί επίκαιρο προγραμματικό κείμενο ,ακόμη και σήμερα!
.καφενείο ,στο χωριό και στην πόλη, Νίκου Νίνου ,χρονογραφηματικό κείμενο, "κουτσομπολικά γραφεία" 
Thursday, September 27, 2007, 22:50 - Οικισμοί του δήμου μας
σαν χρονογράφημα…….

ΤΑ…ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
----------------------------------------------------
του κ Νικ Νίνου δημοτικού συμβούλου ,επικεφαλής της δημοτικής κίνησης πολιτών του δήμου Ρεθύμνου


Στην σημερινή εποχή, την εποχή των μάνατζερ και των δημοσιοσχεσιακών γραφείων, την εποχή που όλα ξεκινούν από γραφεία και καταλήγουν σε γραφεία, μια επιγραφή σε κάποιο καφενείο ,που με περίσσειο χιούμορ αυτόσαρκαζόταν ως …κουτσομπολικό γραφείο, θεωρούμε πως αξίζει μια …πολιτική ανάλυση!
Το καφενείο σε μια οποιαδήποτε γειτονιά, σε ένα οποιοδήποτε οικισμό, σε μια οποιαδήποτε συνοικία, αποτελεί ένα ιδιόμορφο κοινωνικό χώρο, όπου όλοι , για όλα, και για όλους, έχουν μια κουβέντα, γλυκειά, πικρή ή γλυκόπικρη.
Στον καφενειακό χώρο θα γίνει συζήτηση και …πολιτική ανάλυση όλων των πολιτικών γεγονότων.
Στον καφενειακό χώρο θα γίνει ο ενδελεχής σχολιασμός κάθε τοπικού, και γενικώτερου θέματος.
Στον καφενειακό χώρο αναδεικνύονται οι πολυμαθείς και …ευρυμαθείς πολίτες - θαμώνες , που κερδίζουν τον σεβασμό των ακροατών τους, εξελισσόμενοι σε θεσφατικούς ομιλητές!
Τα καφενεία …ανεβάζουν και κατεβάζουν τοπικές ( και όχι μόνο…) κυβερνήσεις, απονέμουν συγχωροχάρτια για τα κυβερνητικά λάθη, και ανοίγουν λεωφόρους αποδοχής μέτρων, προγραμμάτων και σχεδιασμών.
Όπως στο ποδόσφαιρο μια καλή και δυνατή μεσαία γραμμή , κρατεί, στηρίζει, και ανεβάζει ολόκληρη την ομάδα, έτσι και στην πολιτική, μια καλή και δυνατή σχέση με τα καφενεία δίνει δύναμι και προοπτική στην κυβέρνηση.
Βέβαια ο ανταγωνισμός που προέρχεται από το μικρό κουτί της τηλεόρασης,αυτής που σήμερα έχει εισχωρήσει σε όλα τα ελληνικά σπίτια, είναι τεράστιος,όμως πάντα η δύναμη της ζωντάνιας του καφενείου κερδίζει την γενικότητα και την ξύλινη γλώσσα της τηλεόρασης.
Το πρόβλημα του καφενείου είναι στην αραίωση των θαμώνων του, σύμπτωμα και τούτο των νέων συνθηκών στην κοινωνική ζωή μας, ένα σύμπτωμα που ( δίκην ρεβανσισμού…) επέφερε και η τηλεόραση.
Όμως και με αραιωμένη παρουσία , το …κουτσομπολικό γραφείο ( η ,αν θέλετε, καφενείον ) , κάνει την δουλειά του, όπως δεκάδες χρόνια πρίν ασκούσε.
Ο καλός και μεθοδικός πολιτικός , έχει τους ανθρώπους του, για να λένε τα καλά λόγια για την προσωπικότητα και για το έργο του. Εκεί στο κουτσομπολικό γραφείο, μέσα σε κεράσματα και με ανάλογο περισπούδαστο ύφος, ο βαλτός του , απαριθμεί τις προσπάθειες ( λίγης αλήθειας και μπόλικης … …σάλτσας) του δικού του, για κάθε θέμα, για κάθε πρόβλημα.
Ετσι περνά στην λαική συνείδηση το ……..αγωνιστικό προφίλ του
« αφεντικού » του , και του εξασφαλίζει ψήφους , αμοιβής του έργου του.
Αποθετικά οι ίδιοι άνθρωποι ….θαύουν τους πολιτικούς αντιπάλους, με την γνωστή και …αποτελεσματική μέθοδο του ψιθύρου!
Ο Θεός να σε φυλάει από την επιδημία, των ψιθυριστών του καφενείου.
Στις προεκλογικές ( και όχι μόνο…) περιοδείες , είναι ένα σημαντικό κονδύλιο των προεκλογικών εξόδων, τα λεγόμένα κεράσματα στα καφενεία , όπου για να…εξευμενισθεί ο θεός των κουτσομπολικών γραφείων, ο υποψήφιος αφήνει τον φουσκωμένο οβολό-θυσία του. Αλλοίμονο στον… τσιφούτη που δεν θα αφήσει η θα αφήσει πενταροδεκάρες.
Το θάψιμο του είναι …. .αναπόφευκτο!
Θα μπορούσε όμως μέσα στα….μειονεκτήματα του, να αποτελούσε και βήμα αποτελεσματικών ενεργειών της διοίκησης.
Ετσι αν καθιέρωνε το κράτος, την διά ζώσης , στα καφενεία των οικισμών, γειτονιών και συνοικιών, μετάδοση των όποιων πληροφοριών επιθυμεί για τους πολίτες, τότε σίγουρα και ασφαλώς η πληροφόρηση θα έφτανε ολόκληρη και αρτιμελής στους πολίτες.
Ενώ τώρα με τις δημοσιεύσεις, πόσοι και πού τις διαβάζουν και πόσο ενημερώνονται!
Στο καφενειακό γραφείο, θα μπορούσε ( με αντίστοιχη μέριμνα των κυβερνητών) να προσφέρεται και πλούσια γνώση, με διαδικασίες λαικού ανοικτού σχολείου.
Ετσι η παρουσία πχ ενός γεωπόνου , που θα άνοιγε μια συζήτηση για επίκαιρα η γενικώτερα θέματα του επιστημονικού αντικειμένου του, πόση απόδοση γνώσης και ενημέρωσης δεν θα είχε για τους πολίτες !
Το καφενείο αποτελεί την αγορά των αρχαίων αθηναίων, αποτελεί την εκκλησία της δημοκρατίας.
Εκεί σμιλεύονται οι κοινωνικές σχέσεις και οξυγονώνεται ο υγειής ιστός της κατά περίπτωση γειτονιάς.
Δυστυχώς πολλά καφενεία, στα χωριά κυρίως, έχουν «χρεωκοπήσει» , θύματα των νέων συνθηκών στην ζωή μας.
Ετσι τα βλέπει κανείς με κλειστές και αραχνιασμένες πόρτες, με ξεβαμμένες τις επιγραφές των, να θυμίζουν την παληά αίγλη και λειτουργία τους, σαν φάρων αναφοράς του οικισμού, και της γειτονιάς.
Κάθε δήμος, κάθε τομέας κυβερνητικής δραστηριότητας ανοίγει και επανδρώνει διάφορα γραφεία διαφόρων δραστηριοτήτων, για εξυπηρέτηση των πολιτών.
Μήπως θάπρεπε να υπάρξει και ένα κρατικό ή δημοτικό πρόγραμμα για επανίδρυση των…κουτσομπολικών γραφείων, σαν κοινωνικών φάρων στην κάθε γειτονιά , σαν χώρων ζωής στην γειτονιά, όπως τις παληώτερες καλές εποχές της δόξας των καφενείων !
Μέσα από την ύπαρξη τους θα μπορούσαν να περάσουν και πολλές θετικές παράμετροι για την καλλίτερη και αποδοτικώτερη λειτουργία του ίδιου του δήμου.
Αλλωστε ο τίτλος τους, από μόνος του, ως κουτσομπολικών γραφείων, θα αποτελέσει πόλο έλξης για την πελατεία τους…..Νίκος Νίνος ,2002, προτάσεις και απόψεις για την ανάπτυξη των οικισμών μας, και για ένα ελπιδοφόρο μέλλον 
Thursday, September 27, 2007, 22:30 - Οικισμοί του δήμου μας
ΚΑΙ ΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Του κ Νίκου Νίνου δημοτικού συμβούλου ,επικεφαλής της «δημοτικής κίνησης των πολιτών», στον δήμο Ρεθύμνου

Ο δημος Ρεθυμνου, όπως εχει οριοθετηθει μετα τον «Καποδιστρια», συναποτελειται από την κυριως πολη του Ρεθυμνου , τους; Παλαιους συνοικισμους της [δηλ Περιβολι
α, Μυσσιρια, Πλατανιας, Ξηρο Χωριο, Γιαννουδι, Γαλλος, Μικρα Ανωγεια, Αγ Ειρη-
νη, Τρια Μοναστηρια, Μικρο και Μεγαλο Μετοχι, Αγ Μαρκος,Καστελλακια,Κουμπε
και τους νεους οικισμους της,που ενταχθηκαν στην πολη με τον Νομο του «Καποδι-
στρια » του 1997, [δηλ Αρμενοι , Σωματας, Αγ Γεωργιος, Φωτεινου, Κουμοι, Καρε, Αμπελακι, Γουλεδιανα, Γενη, Σελλι, Ορος, Μυρθιος, Πρασσες, Ρουσοσπιτι, Καπεδια
να, Χρωμοναστηρι, Μυλοι ].
Η νεα πολη του Ρεθυμνου, όπως την περιγραψαμε πριν, είναι μια και ενιαια, χωρις πλουσιους και φτωχους, χωρις πατρικιους και πληβειους., χωρις γηγενεις και καινου-ριους, χωρις αστους και επαρχιωτες.. Συνεπως ολοι οι κατοικοι της, όλα τα γεωγραφι κα σημεια της, ολες οι γειτονιες και συνοικιες της, όλα τα προβληματα και θεματα τους, [με οσες και οποιες ιδιαιτεροτητες εχει το καθενα], ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ την ΙΔΙΑ αντιμετωπιση, το ΙΔΙΟ συνεχες και μεγιστο ενδιαφερον, την ΙΔΙΑ προσπαθεια, από την πλευρα της δημοτικης αρχης.
Το μελλον της πολης είναι ενιαιο και κοινο για ολους τους δημοτες του Ρεθυμνου.
Εμεις θεωρουμε ότι η ενταξη των νεων οικισμων στον δημο Ρεθυμνου, αποτελεσε και αποτελει ευτυχες γεγονος ΚΑΙ για την πολη, αλλα ΚΑΙ για τους οικισμους, για τον απλουστατο λογο, ότι η πολη απεκτησε ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ και ΠΛΟΥΣΙΑ ενδοχωρα, την οποια εστερειτο [και είναι αναμφισβητητο γεγονος ότι παντα προωδευσαν οι πολεις που ειχαν ενδοχωρα, να στηριχθουν], αλλα και οι οικισμοι ενταχθηκαν σε ένα νέο δυναμικο συνολο, στο οποιο οι δυνατοτητες προοδου είναι περισσοτερες και ουσι
αστικες. Αλλωστε ολη η φιλοσοφια του Νομου του «Καποδιστρια» [παρα τις πολιτι-
καντικες παραφωνιες που τον αλλοιωσαν] σε τουτη την ιστορικη και πραγματικη αληθεια αναφερεται και από αυτην εκπορευεται.
Θα αναφερθω [επειδη το ακουσαμε πολλες φορες από ολους ,σχεδον, τους κατοικους των οικισμων μας, στην μεχρι σημερα διαρκεια των επαφων μας και συζητησεων μαζι τους] στην υπαρχουσα πικρια και απογοητευση των συμπολιτων μας από τους καποδιστριακους οικισμους μας [και όχι μονον] , η οποια προερχεται και προκυπτει από την αρνητικη εμπειρια εκ της μεχρι σημερα αντιμετωπισης τους [εγκαταλειψη τους, όπως οι ιδιοι λενε] από τον δημο. Δεν είναι δυστυχως μονοι αυτοι που βιωσαν την πληρη εγκαταλειψη από την απερχομενη δημοτικη αρχη, αφου ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ της πολης ειχε την ιδια μοιρα. Ας εχουν υπομονη και μια νεα ΣΩΣΤΗ δημοτικη αρχη, μια δημοτικη αρχη που θα ενδιαφερεται πραγματικα για τα θεματα και προβληματα της πολης, θα αποδειξει την αληθεια της παρα πανω θεσης μου.
Ένα μικρο παραδειγμα του τροπου λειτουργιας της παρουσης δημτικης αρχης θα δωσω, για να αποδειξω με ποιαν πραγματικα αδιαφορια λειτουργει ο δημος σημερα.
Μια συμπολιτισα [από τις παρα πολλες που υφιστανται την ιδια ζημια] πλημμυριζει συχνα, όταν βρεχει λογω υπαρξης συγκεκριμμενου γειτονικου της προβληματος,που όμως ευκολα μπορει να αντιμετωπισθει, αν ενδιαφεροταν ο δημος.
Το «ενδιαφερον» του δημου εξαντλειται, στο γεγονος ,ότι ο κ δημαρχος εχει δωσει το κινητο του τηλεφωνο στην συμπολιτισσα, να του…τηλεφωνει όταν πλημμυ
ριζει. Και κάθε φορα που πλημμυριζει, του τηλεφωνει, εκεινος την…ηρεμει, πως ξερει το προβλημα [χρειαζεται να κανουμε τουτο, και σε…πρωτη ευκαιρια, θα το κανουμε….] και ο δημος εξαντλει εκει ολο του το ενδιαφερον. Βεβαια στην επομενη βροχη εχουμε παλι τα ιδια , παλι το τηλεφωνημα, παλι τον καθησυχασμο, και παλι….

--- 2 ---
θα το κανουμε,…σε πρωτη ευκαιρια. Τουτη όμως η «πρωτη ευκαιρια», χρονια τωρα ποτε δεν…εφθασε.
Συνεπως μην κρινουν οι συμπολιτες των οικισμων από τα παροντα δεδομενα, διοτι ολοι μας στην ιδια δημοτικη αδιαφορια ζουμε.
Η « ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ «πολιτων του Ρεθυμνου, με υποψηφιο δημαρχο τον κ Νικολαο Νινο , θεωρει τους οικισμους του δημου μας σαν μια γειτονια της πολης, στην οποια θα δωσουμε [όπως και για κάθε άλλη περιοχη-γειτονια] ολο το χρειαζουμενο ενδιαφερον μας, βοηθωντας ΚΑΙ τους οικισμους μας να ευημερησουν.
Ετσι για τους καποδιστριακους οικισμους μας, το προγραμμα μαςπροβλεπει τα εξης.
1/ Θα δωσουμε στοιχεια οικονομικης αναταξης των οικισμων μας, μεσα από συγκε
κριμμενες δρασεις μας, όπως. Α/ ενισχυση των τοπικων δραστηριοτητων, για καλλιτε
ρες και πλουσιωτερες αποδωσεις. Β/ Αναδειξη των παραδοσιακων επαγγελματων σε συνδιασμο με αναπτυξη περιπατητικου τουρισμου κλπ που θα φερουν επισκεπτες στον οικισμο, με οσα ωφελη τουτο θα φερει στον οικισμο.
Γ/ Δημιουργια δραστηριοτητων της πολης στις περιοχες των οικισμων, και αυξηση της ροης πολιτων προς τους οικισμους[πχ εγκατα
στασεις ψυχαγωγιας, αθλητισμου κλπ]. Συνδεση των δραστηριοτητων της πολης με τους οικισμους [πχ εργαστηρια , κλπ] Δ/ Θα μεριμνησουμε για την υλοποιηση προγραμματος οικιστικης αναπτυξης ολων των οικισμων, μεσα από οριοθετησεις και πολεοδομησεις, ώστε να δημιουργηθει οικονομικη οικοπεδικη γη , που θα φερει νεους κατοικους στους οικισμους, θα απαναπατρισει παλαιους κατοικους, και θα δωσει πληθυσμιακη ζωη στους οικισμους., με όλα τα συνεπακολουθα θετικα στοιχεια
2 / Θα δωσουμε δυνατοτητες και θα υλοποιησουμε τις πρεπουσες προυποθεσεις, ώστε να αναβαθμισθει η ποιοτητα ζωης ολων των κατοικων των οικισμων μας.
Ετσι περαν των αυτονοητων και ελαχιστων της υπαρξης υδρευσης και καθαριοτη-
τας, θα πριμοδοτησουμε την ιδρυση [οπου δεν υπαρχουν σημερα] τοπικων πολιτιστι- κων φορεων , στους οποιους θα παραχωρησουμε τις αιθουσες των [κλειστων σημερα] παλαιων σχολειων, που θα επισκευασωμε για να αποτελεσουν τις τοπικες κυψελες κοινωνικης, πολιτικης και πολιτιστικης λειτουργιας του οικισμου.
Θα δωσουμε σε ολους τους οικισμους την δυνατοτητα πληρους τηλεοπτικης καλυψης κλπ
Θα βελτιωσουμε σε σταθερη και μονιμη δραση [με ιεραρχησεις που θα προκυπτουν από τοπικες γεν συνελευσεις ,με μεριμνα και πρωτοβουλια των τοπικων συμβουλιων, και συμμετοχη των τοπικων φορεων, και των κατοικων] την τοπικη αγροτικη οδοποι-
α, με σωστες παρεμβασεις τεχνικα και ποιοτικα.
Με σεβασμο στο τοπικο χρωμα την τοπικη παραδοση κλπ, θα διαμορφωσουμε τους κοινοχρηστους χωρους των οικισμων, διδοντας στους οικισμους μια ποιοτικη εικονα
που πρεπει να εχουν. Για ολες τις παρεμβασεις θα εχουν λογο και αποψη ολοι οι κατοικοι και φορεις του οικισμου,μεσα από συμμετοχικες διαδικασιες που θα πραγματοποιηθουν , επι τοπου,ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ.
Η συγκοινωνια των οικισμων μεταξυ τους και με την πολη, πρεπει να είναι και θα είναι υπαρκτη, με μεριμνα του δημου, μετα και από συνεργασια με τους αρμοδιους φορεις [ κτελ ].
Οι οικισμοι δικαιουνται και θα αποκτησουν, αποκεντρωμενες [πραγματικες και ουσιαστικες] υπηρεσιες υγειας , παιδειας, κλπ. Ο δημος θα συνεργασθει με τους αρμοδιους κρατικους φορεις και θα στηριξει τετοιες δρασεις, που θα εξυπηρετησουν τους δημοτες, αλλα και την πολη.
3 / Ο τουρισμος που σημερα δεν εχει αγγιξει [πλην ελαχιστων περιπτωσεων., χωρις ουσιαστικη αποδοση για τους οικισμους] τους οικισμους μας, μπορει να περπατησει
--- 3 ---
μεσα από δημιουργια και αναδειξη υπαρχοντων πολων ελξης [μνημεια, φυσικες καλλονες, παραδοσιακες δραστηριοτητες, φυσιολατρικες διαδρομες κλπ].
Σιγα σιγα θα αναπτυχθουν και αγροτουριστικες μοναδες, απλα δωματια φιλοξενιας κλπ ώστε να παρουν και οι οικισμοι του δημου μας το μεριδιο που δικαιουνται.
4 / Οι οικισμοι μας διεθεσαν στον δημο σημαντικες [ποιοτικα και ποσοτικα] εκτασεις γης. Ο δημος οφειλει να μελετησει τροπους αξιοποιησης των προς οφελος των οικισμων ,και της πολης στο συνολο της.
Κάθε σχεδιασμος και αποφαση θα είναι αποτελεσμα διαφανων διαδικασιων με συμμετοχη και αποψη ολων των κατοικων του οικισμου., σε συζητησεις που θα γινονται στον χωρο του οικισμου.
5 / Οι οικισμοι είναι ενας χωρος με ποικιλες και πολλες απαιτησεις και προβληματα. Θεωρουμε ότι πρεπει να υπαρχει ενας συντονιστης αντιδημαρχος που σε συνεργασια με τα τοπικα συμβουλια, τους τοπικους συλλογους, αλλα και ολους τους κατοικους να καταγραφουν, να αντιμρετωπιζουν και να προγραμματιζουν σχετικες εισηγησεις για την λυση των προβληματων.
Η εδρα του αντιδημαρχου θα είναι στους οικισμους, στους οποιους θα βρισκεται καθημερινα.
Η « δημοτικη κινηση» πολιτων του Ρεθυμνου, με υποψηφιο δημαρχο τον κ Νικο Νινο, ενδιαφερεται πραγματικα για την προοδο των οικισμων του δημου μας, γιατι θεωρει ότι είναι αρρηκτα συνδεδεμενη με την προοδο ολης της πολης., και οσα θετει στο προγραμμα της θα τα υλοποιησει, γιατι θελει, αλλα και γιατι μπορει.
Υποσχομαστε την αλλαγη στη μεχρι σημερα δημοτικη λειτουργια, και ένα νέο ,δημιουργικο, ανεμο στα δημοτικα μας πραγματα.
Εχουμε σαν «οπλο» μας την πραγματικη αγαπη για την πολη και τους κατοικους της, και το ειλικρινες, ανεξαρτητο, και αδεσμευτο μερακι μας , να δουλεψουμε για την πολη μας και τα θεματα της.ΥΓ το κείμενο αυτό αποτελούσε προγραμματικές απόψεις μας ,από τις εκλογές του 2002!
Τις δηλώνουμε και τώρα, διότι αποτελούν σωστές και πάντα επίκαιρες θέσεις και προτάσεις, για την ανάπτυξη και για ένα καλλίτερο μέλλον, με προοπτικές και ελπίδα, για τους οικισμούς του δήμου μας!

Μαρουλάς ,γήπεδο μπάσκετ, αίτηση Ν Νίνου, για αποκ/ση ζημιών 
Thursday, June 7, 2007, 02:17 - Οικισμοί του δήμου μας
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ επικεφαλής .ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΝΟΣ ρέθυμνον 5-6--07
----------------------------------------------------
ΡΕΘΥΜΝΟ Τ Θ 24 ( 74100 ) τηλ-φαξ 2831022741
e-mail ninos@dimotiki-kinisi.gr
nikkater@otenet.gr


προς
την τεχνική υπηρεσία δήμου Ρεθύμνου

κοιν ,1/ αντ/ρχο οικισμών κ Παπαδάκη Στ
2/ πρόεδρο ΔΑΟΡ κ Αναγνωστάκη


ΘΕΜΑ αθλητικοί χώροι του δήμου μας. [ γήπεδο μπάσκετ οικισμού Μαρουλά]

Στο δημοτικό διαμέρισμα Μαρουλά υπάρχει γήπεδο μπάσκετ , το οποίο έχει ανάγκες επισκευών ,ζημιών που έχουν προκύψει.
Συγκεκριμένα
α/ απαιτείται η αντικατάσταση του ταμπλώ της δυτικής μπασκέτας
β/ απαιτείται η ( σωστή ) ανακατασκευή του τοίχου αντιστήριξης στην νοτιοδυτική γωνία του γηπέδου, στην πλευρά του δρόμου προσπέλασης προς τον χυτα.
Να σημειωθεί , ότι η υφιστάμενη ζημιά ,εγκυμονεί κινδύνους ανατροπής από καθήζηση του ( εκτεθειμένου) οδοστρώματος και για τα ανερχόμενα προς τον χυτα
( βαρειά) οχήματα , όπως τα απορριμματοφόρα!
Αυτή η παρέμβαση είναι άμεσης προτεραιότητας!
γ/ απαιτείται η ολοκλήρωση της περιτοίχισης στην δυτική πλευρά του γηπέδου.
Συνημμένα σας υποβάλλουμε φωτογραφίες του σπασμένου ταμπλώ, και του γκρεμισμένου τοίχου αντιστήριξης του δρόμου .
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, και την ενημέρωση μας γι αυτές..
Με τιμή
Για την δημοτική κίνηση των πολιτών
Ο επικεφαλήςΝίκος Νίνος
Δημοτικός σύμβουλοςΠίσω Επόμενο